Robust, hållbart och lönsamt

Vetenskap, kunskap och erfarenhet

Vi erbjuder företagsanpassade tjänster som stödjer våra kunders utveckling och tillväxt. Tjänsterna fokuserar på att skapa värde och integrerar utveckling av styrning, organisation och ledning i företag och organisationer enligt utvecklingsprocess S-O-L. Våra arbetsprocesser och tjänster är baserade på vetenskap, beprövad kunskap och erfarenhet.

Konsulter med egen erfarenhet

Bolagets ägare tillika konsulter har tillsammans stor erfarenhet och kompetens av entreprenörskap, Human Resource, digitalisering, personlig utveckling samt företagsekonomisk forskning och utveckling.

Vision

Ett Robust och Hållbart Näringsliv.

Mission

Vår mission är att bidra till ökat värdeskapande genom starkare och mer robusta företag. Detta genom att tillsätta rätt och kompletterande kompetenser till din verksamhet. Värdet som detta medför inkluderar även sociala och miljömässiga aspekter som stödjer hållbart företagande.

Affärsidé

Exekutivs affärsidé är att skapa unika kombinationer av kompetens som skapar rätt förutsättningar för ökat värdeskapande hos våra partners.

Daniel Yar Hamidi

Daniel är forskare i styrning och innovation med en bakgrund som entreprenör och konsult. Han har under de senaste tjugo åren utbildat tusentals ägare, ledare och styrelseledamöter i små och medelstora företag. Inom såväl noterade, statliga och kommunala företag som organisationer, i styrelsearbete och företagsutveckling. 

Daniels forskning är tillämpad i stor utsträckning och har sin grund i praktiken, samt bygger på samarbete med företag och deras vardag som kunskapsbas. 

Daniel har många engagemang i näringslivet. Han har varit extern VD, drivit egna företag, arbetat med utvecklingsprojekt och forskningsbaserade innovationer. Han var ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad innan han flyttade till Storbritannien 2017 för att driva ett europeiskt forskningsprojekt inom ramen för Horizon 2020. 

Tillbaka i Sverige är han numera engagerad i Exekutiv likväl som forskning kring digitalisering och styrningens utmaningar i företag och organisationer. Han har ett stort nationellt och globalt nätverk av företagsledare såväl som framstående forskare. 

Daniels kompetensområden inom styrning, organisering och ledarskap, samt hans stora nätverk är viktiga byggstenar i Exekutivs verksamhet och de koncept som vi erbjuder våra partners.

Telefon
0733613253

E-mail
Daniel@exekutiv.se

Dennis Lénberg

Daniel är forskare i styrning och innovation med en bakgrund som entreprenör och konsult. Han har under de senaste tjugo åren utbildat tusentals ägare, ledare och styrelseledamöter i små och medelstora företag. Inom såväl noterade, statliga och kommunala företag som organisationer, i styrelsearbete och företagsutveckling. 

Daniels forskning är tillämpad i stor utsträckning och har sin grund i praktiken, samt bygger på samarbete med företag och deras vardag som kunskapsbas. 

Daniel har många engagemang i näringslivet. Han har varit extern VD, drivit egna företag, arbetat med utvecklingsprojekt och forskningsbaserade innovationer. Han var ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad innan han flyttade till Storbritannien 2017 för att driva ett europeiskt forskningsprojekt inom ramen för Horizon 2020. 

Tillbaka i Sverige är han numera engagerad i Exekutiv likväl som forskning kring digitalisering och styrningens utmaningar i företag och organisationer. Han har ett stort nationellt och globalt nätverk av företagsledare såväl som framstående forskare. 

Daniels kompetensområden inom styrning, organisering och ledarskap, samt hans stora nätverk är viktiga byggstenar i Exekutivs verksamhet och de koncept som vi erbjuder våra partners.

Telefon
0707279098

E-mail
Dennis@exekutiv.se

Peter Karlsson Lund

Peter är civilekonom som under sin yrkeskarriär arbetat som ekonomichef, VD och som HR-chef för en av Sveriges ledande företagshälsovårdskoncern. 

De senaste åren har Peter i högre grad fokuserat på entreprenörskapet som resulterat i flera nystartade verksamheter. Peter har ett stort nätverk av företagare och arbetar gärna med smarta HR-strategier och HR-processer som är värdeskapande för såväl organisation som individ. Hans motto är att skapa ett tillstånd där det är som bäst.

Peter har lång erfarenhet av styrning och ledning inom HR-arbete. Han har varit med om att bygga upp HR-strukturer i ett börsnoterat bolag under en tillväxtresa som skedde genom förvärv. Idag hjälper han bolag att lyckas med alla typer av HR- och arbetsrättsliga frågor inom såväl start-ups, ägarledda bolag, som större bolag och koncerner. Alltid med en tydlig ekonomisk återkoppling och alltid med avsikt att bygga ett starkt ambassadörskap hos samtliga medarbetare.

Då Peter har stor erfarenhet av många delar sker arbetet alltid sömlöst mellan ledningsnivå och det operativa utförandet. Här uppskattas även kombinationen av ekonomi, VD och HR-bakgrund. Eftersom Peter behärskar och förstår såväl VDns och chefernas roller vars mål och syften ska visas i ett operativt utförande för att bära frukt. Flera chefer har tydligt uttryckt sitt gillande över att Peter är en smart strateg när det gäller HR och personalfrågor. Hans förmåga att kunna göra sig förstådd och lyssnad till hos personal, och samtidigt kommunicera med cheferna på deras egna språk.

Telefon
0737279048

E-mail
Peter@exekutiv.se

Thomas Lantz

Thomas Lantz är brödutköraren som tog vägen över försäljaryrket för att starta sitt första företag 1987, och år 2000 grunda IT-företaget Make IT med visionen: Always Online. Och det har han varit sedan dess – online, på ett eller annat sätt.

Sedan dess har han också, vid sidan om sitt vd-skap för Make IT, dragit igång och investerat i andra bolag – allt från reklambyråer och profilföretag till utbildningsföretag online och reseverksamhet.

År 2018 sålde han Make IT till Pulsenkoncernen, och ägnar sig numera åt investeringar genom Pallas Invest och affärsutveckling i Exekutiv. Hade han levt för 150 år sedan hade han förmodligen varit knalle, den tidens nyfikne och initiativrike affärsman i Boråstrakten. I dag är han till fullo det som kallas – entreprenör.

Telefon
0739 886 500

E-mail
Thomas@exekutiv.se